English  
     
 
 
 
 
   
Dodaj med priljubljene
 

Novice

  Domov > O ZDMHE
 

16.06.2011:
Novi predsednik ZDMHE

Na skupščini dne 14.06.2011 je bil izvoljen novi predsednik ZDMHE g. Stane Čadež.01.04.2011:
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Državnega zbora Republike Slovenije glede izgradnje malih hidroelektrarn

Spoštovani,

dr. Luka Juri, g. Matevž Frangež in g. Dejan Levanič so naslovili poslansko vprašanje glede izgradnje malih hidroelektrarn.

Poslansko vprašanje se glasi:

»Spoštovani minister,

Evropska unija se je v borbo proti podnebnim spremembam podala s politiko poimenovano cilj „20-20-20“, s katerim namerava za 20% zmanjšati izpuste CO2, za 20% zmanjšati porabo električne energije in za 20% povečati delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije.

Resnici na ljubo, za dosego tega cilja Slovenija še ni naredila veliko. Ena od svetlih izjem, ki vendarle ponujajo upanje, da lahko tudi Slovenija uspešno stopi na pot cilja „20-20-20“ so številne male hidroelektrarne, za katere obstaja veliko interesa in so zaradi cenovne dostopnosti projekta tudi realne. Na tem področju ne manjka znanja, interesa in denarja za uresničitev, a ne glede na to, leta 2009 in 2010 in bila zgrajena niti ena tovrstna elektrarna. Zakaj? Zato, ker v teh dveh letih Vlada ni podelila nobene nove koncesije, saj čaka na sprejetje načrta upravljanja voda. Poleg tega, je bila v lanskem letu sprejeta tudi Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, 97/2009), ki je v svojem 20. členu opredelila, da se odločanje o že vloženih pobudah za pridobitev vodne pravice zaključi v skladu z novo uredbo. To pomeni, da je potrebno obstoječe vloge pregledati in na nov način določiti ekološko sprejemljiv pretok, kar pa se v praksi kaže v popolnem zastoju uradnih postopkov in v tem, da novih, koristnih malih hidroelektrarn ni in ni.

Zato vas sprašujem, kdaj bo sprejet načrt upravljanja voda, ki je osnova za podelitev koncesij, hkrati pa me tudi zanima, kako nameravate ukrepati, da bodo odgovorne službe svoje dolžnosti izvajale učinkoviteje in hitreje, sicer vsi skupaj tvegamo, da se bo pri ljudeh utrjeval občutek, da smo mi tu zaradi služb in ne obratno«.

V zvezi s tem odgovarjamo:

Ministrstvo za okolje in prostor je v procesu priprave načrta upravljanja voda, katerega sestavni del je tudi raba voda. Sprejem načrta urejanja voda je v programu dela vlade predviden za konec leta 2010 oz. prvi del leta 2011. Načrt urejanja voda se še dopolnjuje s strokovnimi podlagami, tako da bo ustrezal zahtevam vodne direktive. Izdelovalec načrta je Inštitut za vode. Trenutno potekajo delavnice za usklajevanje programa ukrepov po porečjih.

V zvezi z vprašanjem, vezanim na učinkovitost sporočamo, da bo načrt upravljanja voda določil območja, kjer bo podeljevanje novih koncesij za male hidroelektrarne mogoče. S tem bomo bistveno skrajšali postopek odločanja vlade o tem ali bo začela postopek podeljevanje koncesije ali ne. Poleg tega se znotraj vlade dogovarjamo o možnih kadrovskih okrepitvah za področje voda. Proučujemo pa tudi možnost poenostavitve zakona o vodah.

vir http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//7703/

02.07.2010:
Marko Gospodjinački je novi predsednik ESHA in član upravnega odbora EREC

Marko Gospodjinački, predsednik ZDMHE, je bil na nedavni redni letni skupščini Evropskega združenja za male hidroelektrarne (ESHA) v švicarski Lausanni soglasno izvoljen za predsednika te organizacije. Marko Gospodjinački je na čelu ESHA zamenjal dosedanjega predsednika prof. dr. Bernharda Pelikana in bo s tem kot prvi slovenec v zgodovini postal tudi član upravnega odbora EREC, krovne organizacije za obnovljive vire energije v Evropi.

V EU danes obratuje preko 21.000 malih hidroelektrarn s skupno instalirano močjo čez 13.000 MW (več kot 18 slovenskih NEK). Male hidroelektrarne so stroškovno najbolj učinkovit in zanesljiv obnovljiv vir energije, njihova proizvodnja električne energije, ki znaša več kot 41.000 GWh, pa zadostuje za pokrivanje potreb več kot 12 milijonov gospodinjstev v Evropi. Evropske MHE poleg tega pripomorejo k izogibu 29 milijonov ton CO2 letno in na ta način prihranijo za okoli 377 milijonov evrov stroškov.

Več na http://www.esha.be/ in http://www.erec.org/

16.02.2010:
ZDMHE 08.03.2010 organizira delavnico v okviru EU projekta REPAP

Projekt REPAP 2020 izraža prizadevanja Evropske Komisije za uspešno doseganje okoljskih ciljev, ki si jih je EU zadala do leta 2020. Pobudniki projekta, ki povezuje nacionalna združenja za obnovljive vire z evropskim združenjem - EREC in je financiran s strani Intelligent Energy Europe, si prizadevajo podpreti razvoj obnovljivih virov energije in pokazati državam možne ambiciozne smernice za njihovo implementacijo. Tako so cilji projekta:

  • vzpostavitev mreže nacionalnih združenj za OVE, njihovega medsebojnega povezovanja, izmenjava znanja in izkušenj s področja OVE ter vzpostavitev povezav med EU in nacionalnimi ravnmi politike, ki zadeva OVE,
  • izdelava nacionalnih smernic OVE za vsako državo članico EU27 in ki naj bi predstavljale podlago za pripravo ambicioznih nacionalnih akcijskih načrtov OVE ter oblikovanje skupnih OVE smernic EU,
  • pospeševanju procesov implementacije EU zakonodaje na nacionalnih nivojih,
  • povečevanje zavedanja, nivoja znanja in izmenjavi izkušenj med industrijo, poslanci in vsemi ostalimi zainteresiranimi širom EU na politični in zakonodajni ravni, s področja OVE.

Osnutek sta za Slovenijo pripravila Tehnična Univerza iz Dunaja, oddelek Energy Economics Group v sodelovanju z Fraunhofer inštitutom, oddelkom - Systems and Innovation Research iz Karlsruhe. V njem so predstavljene smernice in pot za doseganje nacionalnih ciljev s področja OVE do leta 2020. Osnutek skupnih smernice vseh članic EU 27 bo oblikovan po zaključenih nacionalnih obravnavah in je predviden za prvo polovico leta 2010.

Projekt prihaja v Slovenijo ravno v času razprav o prihodnem razvoju nacionalne energetske politike, ki so jih spodbudila dogajanja povezana z novim blokom TEŠ6 in iztekajočim rokom za oblikovanje nacionalnega akcijskega načrta za OVE. Potrebno je opredeliti trenutne razmere na področju OVE v Sloveniji, zavzeti jasna stališča proizvajalcev energije iz OVE, podporne industrije, izobraževalnih in razvojnih ustanov ter oblikovati ambiciozen a realen načrt razvoja slovenskega energetskega prostora, ki mora temeljiti na vidni vlogi OVE in URE vsaj do leta 2020 ter pri tem ne sme odstopati od danih zavez evropski komisiji.

Z željo po aktivnem slovenskem prispevku k projektu, vas ZDMHE vljudno vabi na delavnico REPAP 2020, ki bo potekala dne, 8.3.2010, s pričetkom ob 13:00 (predviden zaključek ob 19:00) v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Predstavnika ERECa, ga. Christine Lins, generalna sekretarka EREC ter g. Christian Panzer, Tehnična Univerza Dunaj, bosta predstavila osnutek projekta REPAP 2020 za Slovenijo. Na delavnici bomo podali komentarje in dopolnila k predstavljenem osnutku ter oblikovali izhodišča za naslednje faze REPAP projekta.

ZDMHE, tudi kot pobudnik ustanovitve novega vseslovenskega združenja za OVE, ocenjuje, da je delavnica priložnost na kateri bomo potrdili in podkrepili mnenja ter stališča o pomembnosti pravilne strategije in politike dolgoročnega razvoja OVE in poti Slovenije v smeri nizko oglične dežele.

V prilogi pošiljamo izvorno delavno gradivo, ki bo podlaga za razpravo. Vsem prijavljenim bomo naknadno poslali prevod priloženega dokumenta ter program delavnice.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj.

12.01.2010:
Prvi En.forumu- Pametna omrežja z naslovom »Pametna omrežja, izziv za danes!«

09. februarja 2010 bo v prostorih GZS potekal prvi En.forumu- Pametna omrežja z naslovom »Pametna omrežja, izziv za danes!«. Na forumu bodo priznani tuji strokovnjaki in predstavniki slovenskega gospodarstva poskušali najti odgovore na vprašanja o razvoju pametnih omrežij v Sloveniji, predvsem pa izluščiti konkretne rešitve in skleniti dogovore, ki bodo spodbudili uresničevanje zastavljenih ciljev.

Več o dogodku si preberite na spodnji povezavi:
www.energetika.net/en-dogodki/pametna-omrezja-010

30.11.2009:
NOVO: Novi patent Bankijeve turbine, ki jo razstavljata Marjan Aljančič in Janez Gorjanc

Turbino si lahko ogledate na razstavi patentov in inovacij, na Gospodarskem razstavišču, 01.- 02.12.2009, od 09:00-18:00.

Več informacij na 15 strani Biltena za industrijsko lastnino 2009/3 (Vir: http://www.uil-sipo.si/uil/):

 Bilten za industrijsko lastnino 2009/3 (PDF datoteka, 5.6 MB)

23.11.2009:
Dražba električne energije za leto 2010 žal ni uspela saj izhodiščna cena ni bila dosežena

Vsi člani konzorcija bodo obvestilo o poteku dražbe prejeli po pošti.17.11.2009:
Razpis - tender: Povabilo na javno dražbo za nakup električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije za leto 2010

Interenergo d.d. vas kot organizator javne dražbe vabi, da se udeležite prve javne dražbe električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Dražba je organizirana na osnovi iniciative proizvajalcev, koordinirana s strani Zveze društev MHE Slovenija in organizirana s strani družbe Interenergo d.d..

Povabilo v celoti si lahko preberete tukaj (PDF datoteka, 30kb).

 Povabilo na javno dražbo (PDF, 96Kb)
 Prijavnica / Application form (PDF, 70Kb)
 Pogodba o nakupu in prodaji elektricne energije (PDF, 32Kb)
 Ponudba / Offer form (PDF, 55Kb)
 Invitation to public auction (PDF, 96Kb)
 Contract for purchase and sale of electric energy (PDF, 32Kb)

10.11.2009:
Skupni nastop proizvajalcev za prodajo električne energije za leto 2010 - dražba. Pristop k dražbi je zaključen

Mali proizvajalci smo povezana in specifična skupina na slovenskem energetskem trgu. Glede na lanskoletno dogajanje na trgu v trgovalnem obdobju (oktober-december) menimo, da moramo biti letos še bolj preudarni in enotni.
 
Združeni proizvajalci imamo:
1. Večjo pogajalsko moč, kot posamezniki.
2. Pregled na vsemi ponudniki (trgovci).
3. Izravnan profil proizvodnje (dnevni in sezonski) – manjša odstopanja.
4. Količina nad omejitvijo za čezmejno trgovanje.
 
Časovni pritisk lahko proizvajalci zmanjšamo z organiziranjem dražbe svoje energije.
Dražba (avkcija) je na trgu električne energije običajen način prodaje ali nakupa. Tako že vrsto let nakup izvajajo vsi javni zavodi in nekatera večja podjetja, ki imajo razpršena odjemna mesta ali hčerinske oz. povezane družbe. Pomeni, da trgovci sočasno oddajo svoje ponudbe, s čemer je onemogočeno uhajanje informacij in zniževanje ponujene cene. Dražba bo potekala 23.11.2009 in še isti dan bomo na tej spletni strani objavili rezultat oz. odkupno ceno, ki je bila na dražbi dosežena.
 
ZDMHE je koordinator letošnjega združevanja proizvajalcev ter koordinator dražbe. V nadaljevanju sta priloženi pogodbi, ki jih je potrebno izpolniti in podpisati, v kolikor želite pristopiti k dražbi. Pogodbi (2 izvoda) ter pooblastilo (1 izvod) pošljite na:
 
ZDMHE
Vojkova 63
1000 Ljubljana
do najkasneje 13.11.2009, do 12:00. 
 
Za vse dodatne informacije prosimo kontaktirajte predsednika svojega območnega društva ali pokličite na sedež ZDMHE 01 565 92 10.

 Pogodba o nakupu in prodaji električne energije (PDF, 82Kb)
 Konzorcijska pogodba o skupnem nastopu za prodajo EE za leto 2010 (PDF, 122Kb)

26.10.2009:
Vlada sprejela Sklep o premijah za električno energijo proizvedeno v hidroelektrarnah

Iz poročila za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 50. seji, 22. oktobra 2009, v celoti povzemamo naslednji sklep (poročilo, str.8):

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o premijah za električno energijo proizvedeno v hidroelektrarnah.

Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona v tretji alineji, tretjega odstavka, 42. člena določa, da za leto 2009, 2010 in 2011 Vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu, uskladi višino premij za kvalificirane proizvajalce - hidroelektrarne, ki ob uveljavitvi zakona samostojno prodajajo električno energijo, njihova proizvodna naprava pa je starejša od 15 let in zato ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko podpore prejemala po novi ureditvi.

Zakon določa, da lahko kvalificirani proizvajalci, na podlagi prenesenih pogodb in potrdil o izvoru na center za podpore, do konca leta 2011 oziroma do izteka veljavnosti pogodb prejemajo enotne letne premije, ki so določene z veljavnim Sklepom o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije. Za hidroelektrarne se premije za leto 2009, 2010 in 2011 določijo na podlagi uskladitve teh premij z indeksom rasti polletnega povprečja cen električne energije porabniške skupine ID po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. 

Enotne letne premije za 2008, ki jih je določila Vlada s sklepom 18. junija 2008, so znašale 13,34 €/MWh za hidroelektrarne do  vključno 1MW in 11,03 €/MWh za hidroelektrarne od 1MW do vključno 10 MW.

V prvi polovici leta 2009 so cene električne po podatkih SURS-a za standardno porabniško skupino ID glede na drugo polovico leta 2008 zvišale za 9,3% (z 0,0770 €/kWh na 0,0842 €/kWh).

Zaradi 9,3% višjega povprečja cen električne energije porabniške skupine ID se s sklepom Vlade uskladijo premije za električno energijo iz hidroelektrarn v višini 12,10 €/MWh za hidroelektrarne nazivne moči do  vključno 1MW in 10,00 €/MWh za hidroelektrarne od 1MW do vključno 10 MW nazivne moči.«

Za dejavnost MHE je pomembno tudi soglasje, ki ga je vlada dala k Pravilom za delovanje Centra za podpore (poročilo vlade str. 10).

Celotno poročilo vlade lahko dobite tukaj.

01.10.2009:
Vlada RS je na 46. seji, 29.9 2009 preložila začetek izvajanja podpor po novi shemi na 01.11.2009

Povzemamo iz sporočila za javnost:

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Vlada RS je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije je bila sprejeta na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona. Zaradi daljšega medresorskega usklajevanja predloga je bila sprejeta šele 8. maja 2009.

Nova ureditev državnih pomoči za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je bila prijavljena Evropski komisiji, ki si je za obravnavo vzela precej časa. Ker Komisija še ni izdala soglasja k notificirani shemi, bi bilo izvajanje nove sheme za podpore brez soglasja Komisije nelegalno zagotavljanje državnih pomoči. Zaradi tega je bilo potrebno predvideni datum začetka izvajanja podpor po novi shemi že dvakrat  preložiti: z 12. julija 2009 na 1. september 2009, s 1. septembra na 1. oktober in po tem predlogu s 1. oktobra na 1. november.

Po zadnjem dopisu iz Komisije je ostalo odprto še vprašanje določanja upravičene podpore za primere obnovljenih elektrarn, ker je po njihovem mnenju interna stopnja donosa po predlagani rešitvi višja, kot pri investicijah v nove elektrarne. Zato je Komisija vztrajala, da to rešitev spremenimo, ker bi drugače prihajajo do prekomerne kompenzacije.

Zaradi zahtev nove Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v uredbi dodajamo zahtevo, da je potrebno pri energetski izrabi biogoriv izpolnjevati trajnostne kriterije, ki jih določa direktiva, drugače se tako proizvedena električna energija ne šteje v delež električne energije iz obnovljivih virov energije. Dodan je še kriterij, da je potrebno hkrati pri proizvodnji električne energije  zagotoviti tudi učinkovito izrabo z biogorivi dovedene energije.

Dodana so določila, ki omogočajo bolj pregledno delo Agencije za energijo pri izdajanju odločb o dodelitvi podpore fotovoltaičnim proizvodnim napravam, ki ne bodo zgrajene na zgradbah ampak kot samostoječe.

Dodana so še določila, ki bolj pregledno urejajo postopek v primeru posebnih vrst tehnologij, ki jih uredba ne zajema in jih mora Agencija za energijo obravnavati za vsak primer posebej. S tem se zagotavlja, da gre pri shemi za podpiranje razvoja le tistih tehnologij, ki so primerne za komercializacijo.

Celotno sporočilo za javnost je objavljeno tukaj.

10.07.2009:
Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, s katerim predvideni datum začetka izvajanja podpor po novi shemi prelaga iz 12. julija 2009 na 1. september 2009.

 Sprememba uredbe o podporah, gradivo seja vlade 9.7 (PDF, 147Kb)

Vlada RS je na redni seji 09.07.2009 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

19.06.2009:
Obratovanje malih HE pod vse večjim pritiskom države

Na Zvezi društev malih hidroelektrarn (MHE) še vedno opozarjajo na finančne posledice za slovensko gospodarstvo zaradi nekritičnega uvajanja okoljskih določil na področju hidroenergije. Sporen naj bi bil predvsem odnos posameznih državnih organov do tega vprašanja, predvsem ministrstva za okolje (MOP).

Preberite več o tem >>> 

17.06.2009:
Sejem RENEXPO Austria

Od 26. do 28.11.2009, bo v Messezentrum Salzburg, potekala konferenca in sejem o obnovljivih virih energije, vključno z malimi hidroelektrarnami. Pričakujejo približno 4.000 obiskovalcev sejma ter 500 udeležencev konference.

ESHA, v sodelovanju z REECO Austria,  dne 27.11.2009 organizira konferenco “1st Small Hydropower Conference for New Development, Renovation and Revitalization”.

Na konferenci bodo sodelovali evropski in svetovni znanstveniki ter raziskovalci, razvojna in proizvodna podjetja iz industrijskega sektorja opreme za male hidroelektrarne. Dogodek bo izjemna priložnost za srečanja in vzpostavljanje novih poslovnih stikov z udeleženci iz vsega sveta.

Za vse podrobnosti o sejmu, razstavi, sponzorstvu ter namestitvi, prosimo obiščite uradno spletno stran sejma.

11.06.2009:
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov

Eko sklad je objavil letošnji javni poziv za dodeljevanje ugodnih kreditov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov v varstvo okolja.

Razpisanih je 15 milijonov evrov sredstev z letno obrestno mero kreditov trimesečni EURIBOR + 1 %, najdaljšo odplačilno dobo 15 let in možnostjo do enoletnega moratorija na odplačilo glavnice.

Več informacij in vsebino razpisa najdete v rubriki RAZPISI na http://www.ekosklad.si/.

13.05.2009:
Vlada izdala Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

Vlada RS je 08.05.2009 na dopisni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Več >>

 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE (PDF datoteka, 251Kb)

Časopis Dnevnik je 07.05.2009 objavil zanimiv članek na to temo. Preberete ga lahko tukaj. 

22.04.2009:
Delavnica certificiranje hidroelektrarn

Ljubljana, 7. maj 2009: Delavnica  v okviru projekta CH2OICE je brezplačna. Program in prijavnica sta objavljena na strani projekta CH2OICE.17.04.2009:
Mnenja in predlogi na Predlog uredbe Qes

Interesna skupina za MHE je dne 14.4.2009 vložila mnenja in predloge na Predlog uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka.

Dokument objavljamo v celoti:
 Interesna skupina za MHE - Pripombe in predlog na predlog uredbe (PDF, 128kb)

Mnenja in predloge smo v vednost poslali tudi ministru Karlu Erjavcu, Direktoratu za energijo ter Energetski zbornici Slovenije. Objavljamo pismo ministru Karlu Erjavcu.

  Dopis MOP Erjavec (PDF, 112kb)

13.03.2009:
Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka

MOP je na svoji spletni strani objavil predlog Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka.

Veseli bomo vašega sodelovanja! Pripombe in predloge pošljite na info@zdmhe.si.

Zadnji dan za vložitev pripomb na MOP je 14. 04. 2009.

23.02.2009:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, vabi na:

Predstavitev novih predpisov o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.

Predstavitev bo 2. 3. 2009 na GZS, Dimičeva  ulica 13, Ljubljana, dvorana A, z začetkom ob 9h. Predstavljeni bodo:

  • razlogi za nove predpise in splošna organiziranost podpiranja električne energije iz OVE in SPTE,
  • deklaracije in potrdila o izvoru,
  • metodologija določanja referenčnih stroškov in podpor,
  • zbiranje prispevkov za podpore za OVE in SPTE ter
  • delovanje centra za podpore in praktični način izvajanja podpiranja.

Udeležba je brezplačna.

04.02.2009:
Uveljavljanje pravice do podpore kvalificiranih proizvajalcev

Na včerajšnji seji je vlada sprejela paket zakonodaje povezan s proizvodnjo in prodajo obnovljivih virov energije ter elektrike iz soproizvodnje. Več si lahko preberete na spletni strani Energetika.net ter Borzen – Center za podpore.

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009:

 Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (74KB)

 Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (75KB)

 Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in POI (139KB)

 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (91KB)

 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (99KB)

Center za podpore je, na podlagi prošenj nekaterih proizvajalcev, pripravil osnutek računa za podpore. Več o tem >>

15.01.2009:
Obvestilo o izvajanju podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov

Obvestilo kvalificiranim proizvajalcem električne  energije o prehodu na izvajanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na način, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C), Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2008.

 Obvestilo KP (PDF, 103kb)

Več informacij >>11.11.2008:
Odločitev proizvajalcev za enotna pogajanja za odkup električne energije v letu 2009!

4.11.2008, smo se na sestanku v Zg. Polskavi sestali člani Društva MHE Podravje, Društva MHE »Gorenjska Sava«, predstavniki Zveze društev MHE Slovenije in Ekowatta.

Tema sestanka je bil skupni nastop MHE na trgu z namenom doseganja višje odkupne cene električne energije. Skupna ugotovitev je bila, da smo lastniki MHE že spoznali pozitivni vpliv združevanja v pogajanjih za odkupno ceno, vendar le na lokalnem nivoju. Na nivoju Slovenije še vedno ostajamo razdrobljeni, kar pa gre v prid samo velikim trgovcem.

Večja kot je skupina proizvajalcev, višja je odkupna cena. Prvi razlog za to je seveda večja količina ponujene električne energije, drugi pa bolj ugoden letni diagram proizvodnje, ki ima zato večjo vrednost.

Zaradi teh ugotovitev smo se dogovorili za skupni nastop pri pogajanjih za odkup v letu 2009. Ker potrebujemo enega zastopnika, smo se dogovorili, da bo formalno to Zveza društev MHE Slovenije, kot naša krovna organizacija, pogajalsko skupino pa sestavljajo predsedniki društev. V kolikor želite, da se pogajalska skupina na nivoju ZDMHE pogaja tudi v vašem imenu, vas prosimo, da izpolnite in nam pošljete podpisano pooblastilo za zastopanje in pridobitev merilnih podatkov.

 Pooblastilo za zastopanje in pridobitev merilnih podatkov (PDF, 67Kb)

Prosimo vas, da nam podpisani pooblastili zaradi iztekajočega se roka za pogajanja čim prej, najkasneje pa do petka 14.11.2008 pošljete na naš naslov ali po faksu na: 01-565 92 15.

Dobro proizvodnjo!

24.10.2008:
Prodajni oglas: Prodam 300 m jeklenih cevi

Prodam 300 m jeklenih cevi.
Zunanja zaščita: bitumen
Notranja zaščita: peskanje, epoksi premaz

Lokacija: Zlatoličje (SLO)
Cena: 50.000 EUR

Kontakt:
Drago Šolar
GSM 04174632
E-mail: drago.sp@siol.net

16.10.2008:
Poročilo o proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE)

Vlada RS je na seji 14.10.2008 sprejela Poročilo o izvajanju Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012. Na 27 strani je podano poročilo o proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE).

 Poročilo Vladi RS o izvajanju OP zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (PDF, 1.2MB)

01.10.2008:
1. mednarodna konferenca - Small Hydropower in Romania

Potekala bo v Romuniji od 19. do 21. Novembra 2008. Podrobnosti si preberite na njihovi spletni strani.03.09.2008:
Pritožba ZDMHE Ministrstvu za gospodarstvo glede znižanja premije in odgovor ministrstva

Na MG smo v začetku avgusta naslovili pritožbo na znižanje premije za MHE in konec meseca dobili njihov odgovor. Oba dopisa si lahko preberete spodaj, komentar in ozadje pa smo obrazložili v zadnji številki Hidro novic.

 Pismo ministru za gospodarstvo ( PDF, 103kB)

 Odgovor ministrstva ( PDF, 405kB)

13.08.2008:
Sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 27. junija 2008 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) ( PDF, 182kB).

Preberite si mnenje Interesne skupine za MHE ( PDF, 179kB).

Oglejte si ostale zakone »

04.08.2008:
Konferenca HYDRO2008

V Ljubljani bo od 6-8 oktobra 2008 potekala konferenca »HYDRO 2008: progressing World Hydro Development«

Več »

23.07.2008:
Nove cene in premije za odkup elektrike od kvalificiranih proizvajalcev od 01.07.2008 dalje!

Od 01.07.2008 dalje veljajo za hidroelektrarne naslednje enotne letne cene ter premije.

Enotne letne cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev so naslednje:

    - do vključno 1 MW 65,72 EUR/MWh
    - nad 1 MW do vključno 10 MW 63,41 EUR/MWh

Enotna letna cena se je od leta 2004 do 2008:

    - hidroelektrarne do vključno 1 MW povišala za 6,77%
    - hidroelektrarne nad 1 MW do vključno 10 MW povišala za 6,79%

Enotne letne premije za električno energijo so naslednje:

    - do vključno 1 MW 13,34 EUR/MWh
    - nad 1 MW do vključno 10 MW 11,03 EUR/MWh

Enotna letna premija se je od leta 2004 do 2008 :

    - hidroelektrarne do vključno 1 MW znižala za 52,64%
    - hidroelektrarne nad 1 MW do vključno 10 MW znižala za 57,57%

Več o tem:

10.07.2008:
Zaključek konference

Povzetek konference, povezave na prezentacije predavateljev in slikovno gradivo je na voljo na angleški različici spletne strani.23.06.2008:
Predavanja konference HIDROENERGIA 2008

Predavanja konference HIDROENERGIA 2008 najdete na http://www.esha.be/index.php?id=104 in http://www.esha.be/index.php?id=105.06.06.2008:
Zadnji dan za prijave in plačila kotizacije

Obveščamo vas, da je danes zadnji dan za prijave in plačilo kotizacije.

03.04.2008:
Program konference & rok za nižjo kotizacijo podaljšan

Objavljen program konference! Nižja kotizacija do 30.04.2008!

Prevod programa v slovenščino v izdelavi.

06.03.2008:
Mednarodna konferenca

Mednarodna konferenca o prihodnosti trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, Ljubljana, 20-21. marec 2008

Obvestilo Konferenca EU ETS
http://www.se-f.si/en/ets/content

14.12.2007:
Novi rok za oddajo povzetkov je 15. januar 2008

Novi rok za oddajo povzetkov je 15. januar 2008.22.11.2007:
Hidroenergia 2008 - Prijava

Lahko se prijavite zdaj. Pred 31. marcem 2008 izkoristite posebne znižane cene! 
 22.11.2007:
Podelitev koncesije v skladu s kombiniranim modelom DBOT

Projektiraj, zgradi, upravljaj, prenesi v last

Vsi zainteresirani vlagatelji za podelitev koncesije v skladu s kombiniranim modelom DBOT (projektiraj, zgradi, upravljaj, prenesi v last) za izkoriščanje energije vodnega toka in izgradnje male hidroelektrarne v Črni gori si oglejte vabilo za razpis, objavljeno 19.11.2007 na spletnem naslovu:
http://www.minekon.vlada.cg.yu/index.php?akcija=vijesti&id=152110.

06.11.2007:
ZDMHE in spletna stran Hidroenergia 2008

V podporo konferenci Hidroenergia 2008 smo pripravili novo spletno stran, na kateri lahko najdete informacije, povezane s konferenco. Kmalu bomo dodali več informacij o ZDMHE.

Upamo, da vam je všeč in lahko na njej najdete vse, kar iščete – hitro in brez težav.

Dobrodošle so vse pripombe in predlogi. Na naslednjem elektronskem naslovu bomo veseli vaših povratnih informacij.


 
Dodatne vsebine
 
Dogodki
O ZDMHE
Povezave
Projekti
Za člane
Za graditelje
Zakonodaja

Novosti
 
16.06.2011
Novi predsednik ZDMHE
01.04.2011
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Državnega zbora Republike Slovenije glede izgradnje malih hidroelektrarn

Kontaktni podatki
  Zveza društev MHE Slovenije
Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 634 560
E-mail:
   
     
  © 2007-2022 ZDMHE
Vse pravice pridržane.
Domov  |  Predstavitev  |  Za člane  |  Za graditelje  |  Zakonodaja in razpisi  |  Projekti  |  Povezave Stran poganja
EASYWEB