English  
     
 
 
 
 
   
Dodaj med priljubljene
 

REPAP (zaključen projekt)

  Slovensko > Projekti
 

Projekt REPAP 2020 izraža prizadevanja Evropske Komisije za uspešno doseganje okoljskih ciljev, ki si jih je EU zadala do leta 2020. Pobudniki projekta, ki povezuje nacionalna združenja za obnovljive vire z evropskim združenjem - EREC in je financiran s strani Intelligent Energy Europe, si prizadevajo podpreti razvoj obnovljivih virov energije in pokazati državam možne ambiciozne smernice za njihovo implementacijo. Tako so cilji projekta:

  • vzpostavitev mreže nacionalnih združenj za OVE, njihovega medsebojnega povezovanja, izmenjava znanja in izkušenj s področja OVE ter vzpostavitev povezav med EU in nacionalnimi ravnmi politike, ki zadeva OVE,
  • izdelava nacionalnih smernic OVE za vsako državo članico EU27 in ki naj bi predstavljale podlago za pripravo ambicioznih nacionalnih akcijskih načrtov OVE ter oblikovanje skupnih OVE smernic EU,
  • pospeševanju procesov implementacije EU zakonodaje na nacionalnih nivojih,
  • povečevanje zavedanja, nivoja znanja in izmenjavi izkušenj med industrijo, poslanci in vsemi ostalimi zainteresiranimi širom EU na politični in zakonodajni ravni, s področja OVE.

Osnutek sta za Slovenijo pripravila Tehnična Univerza iz Dunaja, oddelek Energy Economics Group v sodelovanju z Fraunhofer inštitutom, oddelkom - Systems and Innovation Research iz Karlsruhe. V njem so predstavljene smernice in pot za doseganje nacionalnih ciljev s področja OVE do leta 2020. Osnutek skupnih smernice vseh članic EU 27 bo oblikovan po zaključenih nacionalnih obravnavah in je predviden za prvo polovico leta 2010.

Projekt je prišel v Slovenijo ravno v času razprav o prihodnem razvoju nacionalne energetske politike, ki so jih spodbudila dogajanja povezana z novim blokom TEŠ6 in iztekajočim rokom za oblikovanje nacionalnega akcijskega načrta za OVE. Potrebno je opredeliti trenutne razmere na področju OVE v Sloveniji, zavzeti jasna stališča proizvajalcev energije iz OVE, podporne industrije, izobraževalnih in razvojnih ustanov ter oblikovati ambiciozen a realen načrt razvoja slovenskega energetskega prostora, ki mora temeljiti na vidni vlogi OVE in URE vsaj do leta 2020 ter pri tem ne sme odstopati od danih zavez evropski komisiji.

Z željo po aktivnem slovenskem prispevku k projektu, je ZDMHE 08.03.2010 organizirala delavnico REPAP 2020.

Predstavnika ERECa, ga. Christine Lins, generalna sekretarka EREC ter g. Christian Panzer, Tehnična Univerza Dunaj, sta predstavila osnutek projekta REPAP 2020 za Slovenijo. Na delavnici so udeleženci podali komentarje in dopolnila k predstavljenem osnutku ter oblikovali izhodišča za naslednje faze REPAP projekta.

Z dovoljenjem g. Christiana Panzerja objavljamo njegovo predstavitev na delavnici.
 Osnutek projekta (PDF, 566Kb)

Uradna stran projekta

V nadaljevanju bomo objavili vse nadaljnje aktivnosti na projektu.

 
Dodatne vsebine
 
CH20ICE (zaključen projekt)
Hidroenergia 2008 (zaključen projekt)
Hidroenergia 2008 Dan 1
Hidroenergia 2008 Dan 2
Hidroenergia 2008 Galerija
STREAM MAP (zaključen projekt)

Novosti
 
16.06.2011
Novi predsednik ZDMHE
01.04.2011
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Državnega zbora Republike Slovenije glede izgradnje malih hidroelektrarn

Kontaktni podatki
  Zveza društev MHE Slovenije
Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 634 560
E-mail:
   
     
  © 2007-2022 ZDMHE
Vse pravice pridržane.
Domov  |  Predstavitev  |  Za člane  |  Za graditelje  |  Zakonodaja in razpisi  |  Projekti  |  Povezave Stran poganja
EASYWEB