English  
     
 
 
 
 
   
Dodaj med priljubljene
 

Zaključki konference: DAN 2

  Slovensko > Projekti
 

HIDROENERGIA 2008 - DAN 2
Praktične rešitve MHE - Okoljske, projektne in inženiring rešitve

4A: Projektni vidiki MHE
HD0U3161
Chairman: Petras Punys, LHA
HD0U3525 1.Natasa Smolar-Zvanut, Slovenian Institute for Water: Interdisciplinarni pristop k oceni Qes za MHE v Sloveniji
HD0U3541 2.Christian Severino, Studio Seta srl: Metoda večih kriterijev za oceno instaliranega pretoka pri pretočnih hidroelektrarnah

HD0U3563
3.Patrick Wiemann, University of Southampton: Razvoj upravljanja tveganj in strategij odločanja za uveljavljene in nove tehnologije na trgu MHE
HD0U3208   4. Julio Alterach, Cesi Ricerca SpA: Ocena preostalega hidroenergetskega potenciala v Italiji / VADIPRO - GIS orodje za oceno preostalega hidroenergetskega potencijala na vodnem telesu
HD0U3584 5. Hajrudin Dzafo, JP Elektroprivreda: Učinek izbire tipa turbine na tehnične in ekonomske ugodnosti pri novih projektih MHE
   
4B: Obnavljanje MHE
HD0U3538
Vodja  razprave: Nino Frosio, APER (četrti z leve)
HD0U3506 1.Sergio Mazzoleni, Studio Frosio: Obnova MHE Besse in varnost jezov: Kako lahko draga obveza postane priložnost
HD0U3533 2.Josef Lampl, Kössler GmbH: Najnovejša tehnologija turbin pri obnovi MHE Ludvika na Švedskem
HD0U3548 3.Karel Kyzlink, CKD Blansko Engineering a.s.: Obnova MHE Les Království
HD0U3538
(prvi z leve)
4.Rudolf Faast, VA Tech Hydro: Hidroelektrarna Brigl & Bermeister - obnova z ogromnim povečanjem instalirane moči
HD0U3572 5.Kearon Bennett, IEA Hydropower Agreement: Pregled dela na Aneksu II pogodbe za MHE IEA Hydropower Agreement & HydroHelp
   
5A: Inovacije pri MHE
HD0U3593
Vodja  razprave: Jean-Pierre Corbet, HEA-Europe (tretji z leve)
HD0U3600 1.Erik Dick, Ghent University: Projektiranje majhne Kaplan turbine
HD0U3621 2.Marc Leclerc, MJ2 Technologies: Projekt VLH turbine - zbrane izkušnje po enoletnem obratovanju
HD0U3633 3. Janusz Steller, Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery: Črpalke kot turbine za izrabo energije vode in za namene MHE na Poljskem
HD0U3654 4.Vincent Denis, MHyLab: Obratovanje turbine ob uporabi odpadnih voda pred in po obdelavi vode - optimalna uporaba obstoječe infrastrukture
   
5B: Tehnične rešitve pri MHE

HD0U3648
Vodja razprave: Christer Söderberg, SERO

HD0U3606 1.James Senior, University of Southampton: Rotacijski stroj na vodni tlak za uporabo v hidroelektrarnah z zelo nizkim padcem
HD0U3630 2.Arthur Williams, University of Nottingham: Delovanje centrifugalnih črpalk kot turbin in vpliv na geometrijo črpalk
HD0U3639 3.Aleksander Zagar, Turboinstitut d.d.: Prehodni pojav s praktično rešitvijo
   
6A: Primeri izvedbe MHE
HD0U3704
Vodja razprave: David Williams, BHA
HD0U3673 1.Jarle Hausberg, Amiantit Pipe Systems: Uporaba GRP cevi v hidroenergetiskih projektih
HD0U3698 2.Othmar Vogler, HOBAS Rohre: Hidroenergetska projekta Schwarzach in Tieferbachl
HD0U3711 3.Eduard Doujak, Vienna University of Technology: Projekt Gran-olo-Sula - izvedba MHE v zaledju Surinama
HD0U3741 4.Devadutta Das, I.I.T. Roorkee: Razvoj MHE v dolini reke Nayar v spodnji Himalaji - primer izvedbe
HD0U3707
(prvi z leve)
HD0U3680
5.Luigi Papetti, Studio Frosio: Kaskadni elektrarni Pontey 1 in 2 - za proizvodnjo v MHE je vredno izkoristiti vsako kapljo vode - dolga in uspešna pod do izvedbe
   
6B: Tehnične rešitve pri MHE (nadaljevanje)
HD0U3726 HD0U3746
Vodja  razprave: António Sá da Costa (četrti z leve)
HD0U3665 1.Daniele Beggio, S.T.E. SpA: Nov koncept za projekte z nizkim padcem - fizični model
HD0U3633 2.Janusz Steller, Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery: Analiza učinka, ki ga povzročata transduktor diferenčnega tlaka in tlačni cevovod na natančnost Gibsonove metode merjenja pretoka

HD0U3723
(z leve: Henning Altmann & Peter Würl)

HD0U3719 (Peter Würl)

3.Henning Altmann & Peter Würl, Universiy of Applied Sciences, Germany: Okvare hidroelektrarn - izkušnje in izogibanje
HD0U3732 4.Giuseppe Floreale & Emanuele Bottazzi, Altene Ingegneri Associati: Optimizacija zaporničnega jezu na osnovi poenostavljenega fizičnega modela
   
Zaključni del

HD0U3726
Z leve proti desni: Lidija Živčič, Focus, Christine Lins, ESHA, Bernhard Pelikan,predsednik  ESHA, Marko Gospodjinački, predsednik ZDMHE, Sašo Šantl, Ministrstvo za okolje in prostor.

Zaključek konference je bil izveden kot okrogla miza, na kateri so bile podane združene ugotovitve konference in oblikovano jasno sporočilo glede povečanja deleža MHE v državah članicah v smislu zagotavljanja 20 % deleža OVE do leta 2020 (25 % za Slovenijo!).

HD0U3779
Christine Lins, ESHA: Hidroenergia 2008 Zaključki

Za uspešno izvedeno konferenco se zahvaljujemo vsem predavateljem, udeležencem, razstavljalcem ter sponzorjem.
Naslednja konferenca HIDROENERGIJA bo leta 2010 v Švici.

 
Dodatne vsebine
 
CH20ICE (zaključen projekt)
Hidroenergia 2008 (zaključen projekt)
Hidroenergia 2008 Dan 1
Hidroenergia 2008 Galerija
REPAP (zaključen projekt)
STREAM MAP (zaključen projekt)

Novosti
 
16.06.2011
Novi predsednik ZDMHE
01.04.2011
Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Državnega zbora Republike Slovenije glede izgradnje malih hidroelektrarn

Kontaktni podatki
  Zveza društev MHE Slovenije
Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 634 560
E-mail:
   
     
  © 2007-2022 ZDMHE
Vse pravice pridržane.
Domov  |  Predstavitev  |  Za člane  |  Za graditelje  |  Zakonodaja in razpisi  |  Projekti  |  Povezave Stran poganja
EASYWEB